Serija Amplon RT 1-3kVA je internetski UPS sa dvostrukom konverzijom koji pruža stalnu snagu sinusnog talasa vašoj kritičnoj opremi. Podržava lične računare, mreže, servere, VoIP i telekomunikacije. Serija Amplon RT 1-3kVA sadrži faktor izlazne snage 0,9 i najbolju klasu AC-AC efikasnosti do 94% što rezultira većom uštedom energije. Opcionalni spoljni akumulator se može povezati za duže vreme izrade rezervnih kopija kako bi vaše aplikacije bile sigurne i nesmetano radile u svakom trenutku.