Univerzalni kabl za uzemljenje dužine 30 cm sa stezaljkama za prstenove, M6 matica i podmetač.
Set sadrži 4 kabla za uzemljenje, 8 matica i 16 podloška.
Pogodno za uzemljenje, instalaciju treba da vrši samo ovlašćeno osoblje.