Organizujte kablove pomoću kompleta za pričvršćivanje koji se može lako otvoriti i zatvoriti u bilo kojem trenutku radi preuređenja kablova. Držači se mogu zalepiti za radnu površinu dvostranom lepljivom trakom.
Set uključuje 10 držača crne boje u 3 različite varijante i dvostrane lepljive trake.