- Fiksna polica za rack orman 
- 440 x 150 mm
- Čelična ploča od 1,2 mm sa otvorima za ventilaciju
- Maksimalno statičko opterećenje: 10 kg
- Boja crna